Hivacon Solution

Atria valitsi Hivaconin

Atria chose Hivacon news

Hivacon System Oy on valittu alipaineimusiirtojärjestelmän toimittajaksi elintarvikejätti Atrian historian suurimpaan yksittäiseen investointiin, Nurmon tuotantolaitokseen rakennettavaan kokonaisarvoltaan noin 155 miljoonan euron laajennukseen. Investointi uuteen siipikarjayksikköön sisältää teurastus-, leikkuu- ja pakkausprosessien rakentamisen.

Uuden yksikön tuotantoon sijoitetaan yli 50 kpl imupisteitä, joista materiaali johdetaan välikattoon rakennettavaan, useita kilometrejä pitkään runkoputkistoverkostoon. Osa kerätyistä jakeista jalostetaan edelleen elintarvikekäyttöön ja osa siirretään käytettäväksi muun muassa rehuteollisuuden tarpeisiin. Järjestelmätoimitus sisältää myös Hivacon Systems Oy:n oman täysin automatisoidun CIP-pesuratkaisun laitteistojen ja putkistojen hygieeniseen pesuun.

Vaiheittain toteutettava rakennushanke on ainutlaatuinen ja iso panostus suomalaisen siipikarjanlihan tuotantoon. Uuden tehtaan tavoitteena on vastata siipikarjanlihan kulutuksen kasvuun ja vahvistaa Atrian asemaa siipikarjatuotteiden markkinajohtajana. Hankkeen myötä Atria Suomen siipikarjan tuotantokapasiteetti lisääntyy noin 40 prosenttia. Se antaa mahdollisuuksia lisätä myös siipikarjatuotteiden vientiä.

Suurprojektin hallitussa toteuttamisessa on tärkeää perusteellinen suunnittelu ja resurssointi, huolellisesti valikoidut toimittajat ja alihankkijat sekä kyky reagoida muuttuviin tarpeisiin eri vaiheiden välillä. ”Meillä on nyt käytettävissä eri osa-alueille erittäin osaavat yhteistyökumppanit. Lähtökohta on, että toteutuksesta tulee Atrialle kilpailuvaltti vuosiksi eteenpäin”, kertoo Atria Suomen tekninen johtaja ja hankkeen projektijohtaja Reijo Äijö.

Hivacon systems Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Jouni Kähkönen kertoo yhteistyösopimuksen olevan lajissaan mittaluokaltaan suuri Hivaconille todella tärkeä: ”Toimitus on sekä yhtiölle että Hivacon tuotebrändille erittäin merkittävä. Tämänhetkisen tiedon mukaan toimituslaajuus on Euroopan suurin ja myös yksi koko maailman suurimmista yksittäisistä alipaineimusiirtojärjestelmätoimituksista. Tarkkaa kauppasummaa ei voi paljastaa, mutta miljoonista puhutaan. Olemme toteuttaneet lähivuosina kaikki elintarviketeollisuuden tarjouskilpailutuksissa olleet järjestelmätoimitukset Suomessa ja tämän kaupan myötä Hivacon Systems Oy:ta voisi kutsua kotimaansa markkinajohtajaksi.”

Optimaalisen ratkaisun hakemiseen käytettiin aikaa, ja Kähkönen odottaa innolla läheistä yhteistyötä innovatiivisen ja osaavan asiakkaan kanssa. ”Mainittakoon muutama seikka Hivaconin vahvuuksista. Esimerkiksi perinteisiin menetelmiin verrattuna, järjestelmän kokonaisenergiankulutus on merkittävästi alhaisempi ja äärimmilleen optimoitu. Toinen järjestelmän eduista on, ettei se tarvitse lisättyä vettä kuin poikkeustapauksissa. Voidaankin todeta, että Hivacon on kestävän kehityksen mukainen, ympäristöystävällinen ratkaisu. Päivittäiseen puhtaanapitoon asiakas saa merkittävää etua siitä että, Hivacon CIP-pesuprosessi voidaan suorittaa ilman järjestelmän purkamista tai huomattavia muutoksia käyttötilaan verrattuna. Olemme myös keskustelleet uudesta innovaatiostamme (patenttihakemus jätetty), jolla vähentäisimme ylimääräisiä työvaiheita sekä käsityötä jo muutenkin kiireisestä yövuorosta.”

”Sanotaan että kova työ palkitsee, mutta yhtä merkittävä seikka on osaavat ja luotettavat yhteistyökumppanit, jotka ovat avainasemassa näinä aikoina. Tahdonkin kiittää Atrian henkilöstöä luottamuksesta sekä omasta että toimitusketjumme puolesta. On ollut ainutkertainen tilaisuus päästä mukaan tähän hankkeeseen, ja on kunnia olla suuren suomalaisen elintarviketuottajan toimittajien kärkeä.” Kähkönen kiteyttää luottavaisena.


Hivacon Systems Oy on suomalainen teknologiayhtiö, joka kehittää ja toimittaa alipaineimusiirtojärjestelmiä sekä muita automaatioratkaisuja, jotka räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kansainvälisesti toimivan yrityksen tiimillä on pitkä kokemus erilaisten automaatiojärjestelmien suunnittelusta ja asentamisesta. Elintarviketeollisuuden lisäksi Hivaconin toimialaan kuuluu myös muun teollisuuden projektit, vesienkäsittelyntuotteita sekä projektijohtamista palveluna. Hivaconin tiimi ratkaisee haasteita asiakaslähtöisesti, ja muun muassa sisälogistiikan automatisoinnin asiat avaimet käteen -periaatteella. Yhtiön tärkeitä asioita arvoja ovat puhdas ja laadukas ruoka, innovatiivisuus, turvallinen työympäristö kaikille, kestävä kehityksen mukaiset toimet ja energiatehokkuuden parantaminen.

Atria Oyj on yksi johtavista ruoka-alan yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Kotimarkkinoiden lisäksi Atrialla on laajaa vientitoimintaa. Konsernin liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa ja sen palveluksessa on keskimäärin 4 440 henkilöä. Atrian toiminta jakaantuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat suurusjärjestyksessä Atria Suomi, Atria Ruotsi ja Atria Tanska & Viro. Atria Suomi kehittää ja valmistaa sekä markkinoi ja myy tuoreita liha- ja muita elintarvikkeita sekä näihin liittyviä palveluja. Atria on Suomen teurastamoteollisuuden ja useiden lihatuoteryhmiensä markkinajohtaja ja yhtiöllä on merkittävää vientitoimintaa. Atria-brändin liharaaka-aine on 100-prosenttisesti suomalaista lihaa.

Lue lisää Atrian siipikarjainvestoinnista Atrian hankesivuilla